Omsetning / regnskap

Omsetningen de siste årene har ligget på mellom 60 og 80 mill ekskl. mva.
Regnskapstall finnes på www.proff.no eller tilsvarende side.