NESO

EntrepreTOR har vært medlem i Nordnorske Entreprenørers Service- Organisasjon SA (NESO) siden 1998.

NESO ivaretar sine medlemmers interesser på flere områder. Spesielt bra er tilbudet for videreutdanning / kompetanseheving:

  • Lærlingskole
  • Basskole
  • Formannskole
  • Prosjektlederskole
  • Topplederskole

NESO kjører også en rekke fagkurs.