HMS og kvalitet

Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bedriften har vært og er et prioritert område. Ved ansettelse får alle utlevert og en gjennomgang i firmaets HMS-standard samt personalhåndbok. Det utarbeides sikkerhetsplan og sikkerjobbanalyse (SJA) i alle prosjekter. Det kjøres daglig SJA i noen av prosjektene.

Kvalitetssikring

Firmaet har system for kvalitetssikring helt fra starten i 1994. I forbindelse med fornying av sentral godkjenning gjennomførte bedriften en hovedrevisjon av system. Systemet er nå lagt opp til NS-EN ISO 9001.