EntrepreTOR er leverandør av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg.
Mange store og små prosjekter på Helgeland har blitt realisert ved hjelp av vår erfaring og kompetanse.

  • Totalentrepriser
  • Hovedentrepriser
  • Betongarbeider
  • Tømrerarbeider
  • Riving
  • Rehabilitering